Schilderen van gevels

Schilderen van gevels

Bij het restaureren en renoveren van bestaande panden komen we vaak probleemgevels tegen. Afbladderende verf, door vochtindringing achter het verfsysteem kan schade aan het metselwerk en voegwerk ontstaan. Al deze problemen worden vaak verergerd door het keer op keer plaatselijk herstellen en weer volledig overlagen van de gevelvlakken. Deze gevelvlakken zijn dichtgeschilderd en min of meer volledig dampdicht, zodanig dat het vocht van binnenuit niet kan verdampen (ademen).

BODIMA heeft de technieken in huis om geschilderde gevels weer vakkundig te ontdoen van de verflagen met zo min mogelijk beschadiging van de ondergrond. Al naar gelang de aard van de gevel en de soort en aantal verflagen die op deze gevel zitten, wordt door ons na inspectie een keuze gemaakt tussen een biologisch afbreekbaar chemisch opweekmiddel, waarbij laag per laag gestript kan worden of licht stralen (bij een werkdruk van 2 à 8 bar). In sommige gevallen wordt er zelfs een combinatie van beide technieken gemaakt.

Als de gevels van verflagen zijn ontdaan dient deze in goede staat te verkeren. Slechte metselstenen dienen vervangen te worden. Voegwerk dient in goede staat te zijn alvorens te schilderen. Indien de ondergrond gecementeerd/bepleisterd is moeten scheuren en loszittende en holklinkende delen verwijderd worden. Verfsystemen die gehanteerd worden behoren dampdoorlatend en in sommige gevallen elastisch te zijn om vervolgschade te voorkomen.

Minerale verfsystemen:

  • zeer hoge tot 99 % dampdoorlaatbaarheid;
  • kleurecht;
  • door minerale verstening in de poriën is afbladderen onmogelijk;
  • onschadelijk voor milieu en verwerker.

Acrylaat verfsystemen:

  • goede dampdoorlaatbaarheid;
  • kleurecht;
  • door haar specifieke eigenschappen scheuroverbruggend;
  • op waterbasis, dus oplosmiddelvrij.

De keuze van verfsysteem is afhankelijk van het type gevel en de staat van het object.

Meer informatie over onze diensten? Bel ons!

Bodima Nederland:
076-5729696
Bodima België:
03-4751500