Monumenten

Monumenten

Aan het restaureren van monumenten zijn regels verbonden. Het is daarom van groot belang om ons monumentale erfgoed met veel zorg en aandacht te behandelen. Onderstaand kunnen wij daar enkele voorbeelden van geven waar aandacht aan geschonken dient te worden:

  • Het ambachtelijk in ere weer te herstellen object dient zoveel als mogelijk weer met authentieke materialen te geschieden.
  • Reinigen van een monumentaal bouwkundig object dient dermate “zacht” te geschieden dat de patinalaag onbeschadigd blijft.
  • Eventueel herstel aan het ambachtelijke voegwerk moet met de daartoe geëigende mortels worden uitgevoerd, waarbij de samenstelling en kleur per object bestudeerd dienen te worden.
  • Reparaties aan metselwerk dienen deskundig en verantwoord te worden uitgevoerd met gelijkwaardige metselstenen.
  • Is er een bescherming nodig tegen toekomstige verwering of beschadiging van het materiaal?

BODIMA is voor u de aangewezen partij om u daarbij te adviseren.

Bodima B.V.