Vogelwering

Home » Monumenten » Vogelwering

Vogelwering bij monumenten

Overlast van vogels, met name duiven, kan voor veel ergernis zorgen. Vooral de schade die vogels kunnen veroorzaken door hun aanwezigheid op gebouwen en monumenten. Dit kan zijn in de vorm van vervuiling, geluidsoverlast en verspreiding van ongedierte en ziekteverwekkende organismen in hun nestmateriaal en uitwerpselen.

Meestal betreft het er niet één, maar gaat het om meerdere soortgenoten die overlast veroorzaken. Als men in zo’n geval niets doet in de vorm van wering hiervan, zal de populatie en overlast zich uitbreiden. BODIMA is gespecialiseerd in het vakkundig en het duurzaam aanbrengen van diverse vogelweringssystemen, zoals:

  • Naaldstrips systeem
  • Draad systeem
  • Netten systeem
  • Elektrisch systeem

Wij zullen dan ook per situatie bekijken welk systeem het meest effectief en esthetisch verantwoord is.

Meer informatie over onze diensten? Bel ons!

Bodima Nederland:
076-5729696
Bodima België:
03-4751500

Bodima B.V.