Galerij- en balkonrenovatie

Home » Waterdichting » Galerij- en balkonrenovatie

Galerij- en balkonrenovatie

Vroeger dacht men dat beton levenslang geen onderhoud nodig had. In het verleden werden er heel veel betonnen vloerplaten afgewerkt met een mooie tegel maar echter zonder waterdichtingslaag. Indien deze toch aangebracht werd, vertoonde deze dikwijls gebreken. Om deze redenen zijn er nu veel balkons en galerijen met gebreken, zoals afschilferende verf, betonschade, stalactietvorming aan de onderzijde, blaasvorming in de afwerklagen, etc. Indien er niets ondernomen wordt om deze gebreken op te  lossen kunnen de balkons en galerijen volledig degraderen waardoor de stabiliteit, veroorzaakt door het corroderen van het wapeningsijzer, in het gedrang komt en dus op termijn een probleem qua veiligheid kan vormen.

BODIMA heeft reeds jarenlange ervaring opgedaan in het renoveren van zulke balkons en galerijvloeren, van zowel privéwoningen als van grote appartementen complexen. Deze renovatie kan bestaan uit een volledige afbraak van de bestaande opbouw waarna er een volledige nieuwe opbouw wordt gerealiseerd. Indien de bestaande ondergrond voldoende stabiel is, kan na een vakkundige inspectie door BODIMA een passend advies worden afgegeven. Aan de hand van diverse factoren wordt een inventarisatie gemaakt van de problemen die zich voordoen gekoppeld aan de producten die aangewend moeten worden om tot een oplossing van het probleem te komen. Detailleringen, zoals bijvoorbeeld diktekanten, schrobranden, doorvoeringen en dilataties maken daar deel vanuit.

Een veel voorkomend probleem in de betonnen vloerplaten is scheurvorming, hierbij worden scheuroverbruggende vloerafwerkingssystemen gehanteerd, dit om waterinsijpeling tegen te gaan.

In vele situaties is de bereikbaarheid van bewoners naar de woningen op galerijen een probleem tijdens het renovatieproject. Door de snelle ontwikkelingen in vloercoatingen kan BODIMA een compleet galerij- en balkonvloer systeem in één dag aanbrengen, waardoor loopvoorzieningen overbodig zijn geworden.

Mede door onze goede relatie met diverse gerenommeerde productleveranciers worden er door hun tevens technische adviezen afgegeven voor het renoveren van de grotere-  en ingewikkelde projecten zodat BODIMA – de verwerker  – in combinatie met de leverancier altijd gaan voor een optimale oplossing en aanpak van het project.

Meer informatie over onze diensten? Bel ons!

Bodima Nederland:
076-5729696
Bodima België:
03-4751500

Bodima B.V.