Voegwerken

Voegwerken

Voegwerk bestaat er in vele soorten en geeft een gebouw met soort metselverband een bepalend karakter. BODIMA heeft de kennis en ervaring in huis om te beoordelen of voegwerk in zijn geheel vervangen of plaatselijk gerepareerd dient te worden.

Bij monumentale panden wordt er vaak naar gestreefd om zoveel mogelijk van het bestaande voegwerk te behouden. BODIMA is gespecialiseerd in het plaatselijk restaureren van het voegwerk. Wat hierbij van groot belang is te weten waar het bestaande voegwerk uit bestaat. De samenstelling en kleur zal daarbij zo goed als mogelijk worden benaderd. Tevens wordt vakkundig geanalyseerd met welke metsel-/mortelsoort de stenen zijn opgemetseld wat zeer bepalend is voor de toe te passen voegmortel.

Zoals bijvoorbeeld:

 • Cementgebonden voegmortel met eventueel toevoeging van schelpkalk.
 • Traskalkmortel.
 • Hydraulische kalkmortel.
 • Kant en klare prefabmortels.

BODIMA is in staat diverse voegtypen aan te brengen samengesteld uit de juiste toe te passen mortelsoort.

Soorten voegwerk:

 • Snijvoegen
 • Knipvoegen
 • Daggevoegen
 • Kalkmortelvoegen
 • Doorgestreken voegen
 • Verdiepte voegen / pointer voegen
 • Schaduw voegen
 • Geborstelde voegen
 • Geklopte voegen

Wilt u uw kelder waterdicht laten maken? 

Neem contact op

Bodima B.V.