Minerale en epoxymortel

Minerale en epoxymortel

Voorbereidende werken

Grondig reinigen van alle beton oppervlakken door middel van hogedrukreiniging. Na deze grondige reiniging zal er een visuele inspectie en sondering met de hamer van alle oppervlakken gebeuren . Alle plaatsen waar het oppervlak gebreken of beschadigingen vertoont evenals de hol klinkende plaatsen worden aangeduid.

 

Afhakken van het beschadigd beton

Het beton wordt afgehapt tot op een gezonde en homogene ondergrond zodanig dat de wapeningen rust in niet gecarbonateerd beton. Vrijgekomen wapeningsstaal vrijhakken aan weerszijde zodanig dat ca. 20 mm ongecorrodeerd wapeningsstaal ontstaat. Het beton zal waar nodig tot 10 mm achter het wapeningsstaal afgehakt worden zodat deze langs beide zijden bereikbaar is.

 

Ontroesten van de beschadigde wapeningen

Wapeningsstaal d.m.v. afhameren, (roterende) staalborstels, naaldenbikhamers, schuren, stralen, e.d. grondig ontroesten, ontroestingsgraad St.2

 

Bescherming van de wapeningen

Binnen 6 uur het ontroest wapeningsstaal beschermen met een roestwerende coating.

 

Reparatie van de beton

Reparaties uit te voeren met minerale PCC mortels, epoxymortels of epoxy- cementmortels.

Bodima B.V.